Γιώργος Σκιάνης

Έχει κάνει σπουδές ιστορίας τέχνης και πολιτιστικού σχεδιασμού (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Από το 2003 συμμετέχει στον σχεδιασμό του Φεστιβάλ Αισχυλείων ως υπεύθυνος του εικαστικού προγράμματος. Εργάστηκε σε μεγάλη εταιρεία ανακύκλωσης στις θέσεις υπεύθυνου παραγωγής και διακίνησης προϊόντων.

Αποτελέσματα (1)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ