Άντρες στα σίδερα

Βάλιας Σεμερτζίδης

Ανατύπωση μέρους έργου του 1967.

Χρονολογία

Υλικό

χαρακτικό (λιθογραφία)

Κατηγορία

άνθρωποι & προσωπικότητες

Αρ. Αντικειμένου

ΣΕΜ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.