Άποψη λιμανιού

Ευάγγελος Τσάκος

Φωτογραφία από γκραβούρα.

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

βιομηχανίαΕλευσίνατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ04-Β30
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας