Άποψη της πόλης έμπροσθεν της ταβέρνας του Γκιόκα

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

Ελευσίνα

Αρ. Αντικειμένου

Φ04-Β42