Έτσι κατάντησε η θάλασσα της Ελευσίνας

Ευάγγελος Τσάκος

Ψαράς μαζεύει τα νεκρά ψάρια.

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ18-Λ10
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας