Αεροφωτογραφία εργοστασίου Παύλου

Ευάγγελος Τσάκος

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

βιομηχανίαΕλευσίνατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ06-Β83
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας