Ανθρώπινες εκφράσεις

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

πορτρέτο

Αρ. Αντικειμένου

Φ20-Μ56Α