Αντάρτες

Ευάγγελος Τσάκος

Αγωνιστές του ΕΛΑΣ με τον φωτογράφο Τσάκο στο Μυρίνι.

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ15-Θ22
Μάριος Σπηλιόπουλος, Ανθρώπων Ίχνη, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας 2008