Ατέρμων πλους

Απόστολος Κούστας

Φορητή τοιχογραφία

Χρονολογία

Υλικό

fresco

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΚΟΥΣ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.