“”Βασίλης Λάσκος””- Ελευσίνα (Παραλία)

Βούλα Ανδρώνη

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ25-Π29
Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας, Εκδηλώσεις Μνήμης: Βασίλης Λάσκος. Υποβρύχιο ""ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ"", Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας 2000