Βιολέτες

Κλεοπάτρα Γαλανού

Χρονολογία

Υλικό

παστέλ σε χαρτί

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΓΑΛ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.