Είσοδος ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην Ελευσίνα

Ευάγγελος Τσάκος

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

ΑντίστασηΕλευσίνα

Αρ. Αντικειμένου

Φ15-Θ08