Είσοδος ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην Ελευσίνα

Ευάγγελος Τσάκος

Τυμπανιστής ο Μοναχολιάς.

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ15-Θ06
Μάριος Σπηλιόπουλος, Ανθρώπων Ίχνη, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας 2008