Είσοδος ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην Ελευσίνα

Ευάγγελος Τσάκος

Από αριστερά: Γιάννης Κυπαρίσσης, Παπαζήσης, Ορέστης, Ροδίτης Γιακουμής.

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ15-Θ05
Μάριος Σπηλιόπουλος, Ανθρώπων Ίχνη, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας 2008