Είσοδος ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην Ελευσίνα

Ευάγγελος Τσάκος

Δεξιά η Χρυσούλα Ροδίτη.

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ15-Θ12
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας