Εκτέλεση 1η Μαΐου 1944

Βάλιας Σεμερτζίδης

Χρονολογία

Υλικό

Χαρακτικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΣΕΜ-003
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.