Ελιές

Άγγελος Θεοδωρόπουλος

Υλικό

χαρακτικό (οξυγραφία)

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΘΕΟ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.