Εργάτες σιδηροκατασκευών

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

βιομηχανίαεργασία & καθημερινότητα

Αρ. Αντικειμένου

Φ09-Ε20