Εργατικό Κέντρο-Συνδικαλιστές

Ευάγγελος Τσάκος

Πρώτη διοίκηση του σωματείου του εργοστασίου τσιμέντου ΧΑΛΥΨ.

Υλικό

Κατηγορία

εργασία & καθημερινότητα

Αρ. Αντικειμένου

Φ09-Κ13
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας