Ερυσίβη

Fotizontas

Χρονολογία

Υλικό

ακρυλικό σε χαρτί

Κατηγορία

αφαιρετικό

Αρ. Αντικειμένου

FOT-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.