Ηρώων Πολυτεχνείου & Ίριδος- Ιωνική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος

Ευάγγελος Τσάκος

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Ελευσίνατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ05-Β49
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας