Ιωάννης Καποδίστριας

Κώστας Καζάκος

Ελεύθερο μνημείο

Χρονολογία

Υλικό

μπρούντζος

Κατηγορία

άνθρωποι & προσωπικότητες

Αρ. Αντικειμένου

ΚΑΖ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.