Καλαμάτα

Τάσσος

Ανατύπωση έργου του 1959.

Χρονολογία

Υλικό

χαρακτικό (ξυλογραφία)

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΤΑΣ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.