Καρνάγιο

Χρήστος Λεβέντης

Υλικό

ακρυλικό σε μουσαμά

Κατηγορία

θαλασσογραφία

Αρ. Αντικειμένου

ΛΕΒ-016
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.