Κατασκευή δεξαμενών

Ευάγγελος Τσάκος

Χτίσιμο της Ελαιουργικής.

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

βιομηχανίαεργασία & καθημερινότητα

Αρ. Αντικειμένου

Φ09-Ε02
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας