Κατοχή-Βομβαρδισμός

Ευάγγελος Τσάκος

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

ιστορικά γεγονότατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ13-Ζ34