Κεφάλι αλόγου

Ευάγγελος Τσάκος

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

φύση

Αρ. Αντικειμένου

Φ19-Μ15