Λόφος Ελευσίνος

Ευάγγελος Τσάκος

Στη φωτογραφία αποτυπώνεται ο Ενετικός Πύργος που κατασκευάστηκε επί Φραγκοκρατίας. Ο πύργος κατεδαφίστηκε την δεκαετία του ’50, όταν ο δυτικός λόφος άρχισε να λειτουργεί ως λατομείο.

Υλικό

Κατηγορία

Ελευσίναμνημεία & τοπόσηματοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ05-Β64
Πόσιμον ύδωρ, Τεύχος 6, 2002