Μερική άποψη πλατείας

Ευάγγελος Τσάκος

Διακρίνεται ο κινηματογράφος “”ΟΡΦΕΥΣ”” (σημερινή Εθνική Τράπεζα).

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ05-Β55
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας