Μερική άποψη της πόλης

Ευάγγελος Τσάκος

Στο βάθος η Σαλαμίνα.

Υλικό

Κατηγορία

Ελευσίνατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ06-Β75
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας