Μνημείου Κυναίγειρου

Τιμολέων Ρεντούμης

Χρονολογία

Υλικό

μάρμαρο

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΡΕΝ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.