Μονή Προδρόμου-Στεμνίτσα

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ01-Α03