Μπάνιο στα βραχάκια

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

πορτρέτο

Αρ. Αντικειμένου

Φ12-Ζ12