Μπροστά από το σαπωνοποιείο

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

βιομηχανίαΕλευσίνα

Αρ. Αντικειμένου

Φ18-Λ11