ΝΑΕΣ-ΑΝΑΕΣ 2

Αλέξανδρος Κόκκινος

Εγκατάσταση από την κοπή του πλοίου “”Αλεξάνδρου””- Αισχύλεια 1997. Παλιό ναυάγιο που είχε γίνει στη θάλασσα της Ελευσίνας. Προέρχεται από το ναυπηγοεπισκευαστήριο στο παλιό λιμάνι Ελευσίνας («Καλυμπάκι») που το μετέφερε στην είσοδο του Ελαιουργείου ο εικαστικός Αλέξανδρος Κόκκινος. Συμβολίζει όλους τους πρόσφυγες Συμιακούς που ήρθαν μέσω θαλάσσης για να εργαστούν στο εργοστάσιο («παλιό ελαιουργείο»).

Χρονολογία

Υλικό

μέταλλο

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΚΟΚ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.