Νοτιοδυτική άποψη της πόλης από τη μεριά της θάλασσας

Ευάγγελος Τσάκος

Διακρίνεται φανερά η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Ελευσίνατοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

Φ03-Β01
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας