Οικογένεια προσφύγων 1922

Ευάγγελος Τσάκος

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

ιστορικά γεγονόταπορτρέτο

Αρ. Αντικειμένου

Φ23-Ο10
Μάριος Σπηλιόπουλος, Ανθρώπων Ίχνη, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ελευσίνας 2008