Ο Ανδρέας Πατρινός

Χάρης Κοντοσφύρης

Χρονολογία

Υλικό

μικτά υλικά

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΚΟΝ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.