Παιδικός Σταθμός Λουλούδια

Ευάγγελος Τσάκος

Πρόκειται για τον 1ο Παιδικό Σταθμό της Ελευσίνας, που στεγάζεται στο ίδιο κτήριο έως σήμερα.

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ13-Ζ55
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας