Περιβάλλον-Καταστροφή

Πέτρος Λαζάρου

Χρονολογία

Υλικό

ύφασμα (μπατίκ)

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΛΑΖ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.