Πορεία Ειρήνης

Ευάγγελος Τσάκος

Πορεία Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας- Αρχές δεκαετίας 1960

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ09-Κ05