Προμηθέας

Παύλος-Άγγελος Κουγιουμτζής

Χρονολογία

Υλικό

μπρούντζος

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

ΚΟΥΓ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.