Πρωτομαγιά

Ευάγγελος Τσάκος

Στα χωράφια του Τουρκαμπή (ανθοκαλλιέργεια).

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ13-Ζ58
Εύξεινη Πόλη, Ελευσίνα. Το χρονικό μιας πόλης., Δήμος Ελευσίνας