Σαλιγκάρι πάνω σε τριαντάφυλλο

Ευάγγελος Τσάκος

Υλικό

Κατηγορία

φύση

Αρ. Αντικειμένου

Φ19-Μ16