Σαντορίνη

Άγγελος Θεοδωρόπουλος

Υλικό

χαρακτικό (ξηρή χάραξη)

Κατηγορία

τοπία & κτήρια

Αρ. Αντικειμένου

ΘΕΟ-003
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.