Σκοτεινά νερά

Λίζη Καλλιγά

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Ελευσίναμνημεία & τοπόσημα

Αρ. Αντικειμένου

ΚΑΛ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.