Τέλος βάρδιας-Λιμεναρχείο Ελευσίνας

Βούλα Ανδρώνη

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

Φ25-Π31