“”Το μαγεμένο δένδρο””

Θεανώ Μιχαλόλια-Πηλιχού

Έργο εμπνευσμένο από το ποίημα του Ιωάννη Βηλαρά

Χρονολογία

Υλικό

ψηφιδωτό

Κατηγορία

άνθρωποι & προσωπικότητεςτοπία & κτήριαφύση

Αρ. Αντικειμένου

ΜΙΧ-002
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.