Τρίτος Παράδεισος

Michelangelo Pistoletto

Site-specific εγκατάσταση- Αισχύλεια 2014

Χρονολογία

Υλικό

Κατηγορία

Αρ. Αντικειμένου

PIS-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.