Τσιμεντένια αντικείμενα

Χάρης Κοντοσφύρης

Χρονολογία

Υλικό

τσιμέντο, μικτά υλικά

Κατηγορία

μνημεία & τοπόσημα

Αρ. Αντικειμένου

ΚΟΝ-001
Βλαχοπούλου, Ν. & Κωνσταντίνου, Π. (2017). Δημοτική Συλλογή Έργων Τέχνης Ελευσίνας. ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ.